Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden (TOU) Ingangsdatum van deze versie: 20 april 2020 (eerdere TOU-versie van 11 juni 2018).

Wilt u contact met ons opnemen over deze gebruiksvoorwaarden? Juridische kwesties moeten worden aangepakt business@furnitureroots.com.

 1. Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "gebruiksvoorwaarden" genoemd) is een juridisch bindend contract tussen Desert Furnish Design Hub Private Limited (hierna aangeduid als "DFDHPL" OF "FurnitureRoots" OF "FR") en u, als gebruiker van of abonnee op FR-sites of -diensten. De meest recente versies van het FR-privacybeleid en de FR-gemeenschapsetiquette zijn door deze verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen en vervangen en vervangen alle eerdere versies ervan.
 2. FR biedt bedrijven en individuen toegang tot producten, diensten, bronnen en aanverwante producten, diensten en bronnen die het momenteel aanbiedt of in de toekomst kan verstrekken (hierna gezamenlijk aangeduid als? Diensten?) Voor interieurontwerp, inrichting, meubels, meubels en andere producten en diensten die het momenteel aanbiedt of mogelijk in de toekomst zal leveren.
 3. FR-services zijn beschikbaar vanaf FR-webdomeinen, waaronder, maar niet beperkt tot, furnitureroots.com, furnitureroots.in, furnitureroots.co.in en furnitureroot.com (hierna gezamenlijk aangeduid als "Sites").
 4. TOU-acceptatie en overeenkomst; Gebruikers en abonnees.

(1.) Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Sites of Services, of door op een vakje te klikken of aan te vinken dat aangeeft? Ik ga akkoord ,? ?Ik accepteer,? of een vergelijkbare uiting van overeenkomst bij het kopen of verkrijgen van toegang tot enig deel van enige Sites of Services, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. (Druk een kopie van deze gebruiksvoorwaarden af voor uw eigen administratie.) Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, bent u niet bevoegd om deze te gebruiken en moet u stoppen met het gebruik van sites of services.

(2.) U heeft als gebruiker ("Gebruiker") toegang tot delen van alle Sites of Services met een gratis account. Hoewel toegang tot bepaalde andere delen van de Sites en geselecteerde functies van de Services gratis is, kan FR op elk moment kosten in rekening brengen voor functies en voordelen die verband houden met Sites of Services. Elke Gebruiker die betaalt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van delen van de Sites of Services, is een "Abonnee" in deze GV. Verwijzingen naar de voorwaarden? Jij? of jouw? in de gebruiksvoorwaarden verwijzen naar gebruikers of abonnees, indien van toepassing.  

(3.) Als u deze TOU namens een andere persoon (personen) of organisatie (s) accepteert, verklaart u tegenover FR dat u hiertoe wettelijk bevoegd bent, en? U? of jouw? omvat dus ook die andere persoon (personen) of organisatie (s).

 1. FR kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken herzien en bijwerken, met onmiddellijke ingang na het plaatsen ervan op de sites. De TOU geeft aan het begin (bovenaan de pagina) de datum aan waarop de huidige TOU voor het laatst is herzien en van kracht is. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de dan geldende gebruiksvoorwaarden op eventuele wijzigingen te controleren. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DEZE TOU U WETTELIJK BINDT VOOR UW TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SITES EN ALLE DIENSTEN, EN U GAAT ER VERDER AKKOORD DAT DE MEEST RECENTE VERSIE DE VOORGAANDE VERSIE VERVANGT EN VERVANGT EN U BINDT VOOR HET GEHELE VAN ELKE ONVERSTAANDE EN ACTIEVE VOORWAARDEN VAN UW ABONNEMENTEN OP ENIGE DIENSTEN.  
 2. Als u een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aangaat met FR, fysiek of digitaal uitgevoerd (bijv.DocuSign®) door zowel u als FR, zodat u toegang krijgt tot of gebruik kunt maken van Sites of Services (? Andere FR-overeenkomst?), Voor zover de voorwaarden van enige andere FR-overeenkomst die in strijd is met de voorwaarden van deze TOU, prevaleren de tegenstrijdige voorwaarden van dergelijke andere FR-overeenkomst boven de tegenstrijdige voorwaarden van deze TOU, tenzij de andere FR-overeenkomst het tegendeel aangeeft.
 1. Als een service kan FR applicatieprogramma-interfaces en bijbehorende softwarecode en documentatie (een of alle zijn? FR API?) Leveren om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van eigendomsrechtelijke FR-informatie en gegevens over URL's (? FR-gegevens?).
 2. Als FR u een FR API verschaft via een geheime toegangssleutel, onderhevig aan deze TOU, dan verleent FR u een wereldwijde, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om een redelijk aantal kopieën te maken van en de FR API te gebruiken om toegang te krijgen FR Data om andere Services te gebruiken. Als u FR-gegevens gebruikt of openbaar weergeeft waartoe u toegang hebt via een FR API, zult u ook van tijd tot tijd alle FR-koppelingen en attributierichtlijnen op de Sites naleven.
 3. U mag geen eigen FR API die FR aan u in licentie heeft gegeven of enige FR Data doorverkopen of herdistribueren via uw eigen API, of deze aan derden aanbieden.
 4. FR behoudt zich het recht voor om de toegang tot een FR API op elk moment en om welke reden dan ook, met of zonder reden, op te schorten of te beëindigen. Als uw toegang tot een FR API wordt opgeschort of beëindigd, heeft u geen rechten verbonden aan een dergelijke FR API en erkent u dat u geen recht heeft op enige restitutie of andere compensatie.

Bepaalde Services omvatten eigen FR-software als een service die toegankelijk is en wordt gebruikt vanaf de Sites. Als u een gebruiker of abonnee van dergelijke services bent, bent u ook onderworpen aan de volgende specifieke voorwaarden.  

 1. Algemene voorwaarden voor FR-abonnementen

Als u bij een van de Sites abonnementen FR aanschaft om informatie over bedrijfsvermeldingen en / of locatiegegevens te beheren met behulp van FR-abonnementen, bent u onderworpen aan de GV en met name het volgende met betrekking tot uw FR-abonnement (en).

(1.) Vergoedingen. U stemt ermee in om onmiddellijk FR te betalen voor elke beheerde locatie voor terugkerende termijnen van een jaar die beginnen op de datum van elke betaling (alle betalingen zijn "FR-abonnementskosten"). FR maakt kosten voor derden voor elke FR-abonnee onmiddellijk nadat de abonnee gegevens heeft ingediend bij FR Local, dus u gaat ermee akkoord dat ALLE BETALINGEN DEFINITIEF ZIJN en FR is op geen enkele manier verplicht voor enige gedeeltelijke of volledige terugbetaling, inclusief voor eventuele verlengingsbetalingen beschreven in paragraaf ( 3.) hieronder.

(2.) Omvang van de diensten. Met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief betaling), zal FR gegevens distribueren naar bepaalde locatiegegevensaggregators en bedrijfsvermeldingsservices en kan FR aanvullende rapporten en tools aanbieden met betrekking tot deze gegevens. Deze diensten worden in meer detail beschreven op de sites.

(3.) Vernieuwing. Elke bedrijfslocatie wordt jaarlijks vernieuwd binnen 30 dagen na de verjaardag van de vorige betaling voor die locatie. Als uw verlengingsbetaling mislukt, heeft u geen rechten meer onder deze GV met betrekking tot uw eerder aangeschafte FR-abonnementen, inclusief het recht om uw bedrijfsvermelding te beheren, totdat uw betalingen actueel zijn. Het niet tijdig vernieuwen van een vermelding (vóór de datum van jaarlijkse verlenging) zal resulteren in het verlies van speciale of aangepaste prijsvoorwaarden die verband houden met een bedrijfslocatie.

(4.) Prijswijzigingen. FR kan de servicekosten voor FR-abonnementen van tijd tot tijd wijzigen; met betrekking tot nieuwe prijzen voor verlengingen, FR biedt ten minste dertig (30) dagen? kennisgeving per e-mail en / of plaatsing van een nieuw tariefschema op de Site voor FR Local.

(5.) Klantenbeheer van elke bedrijfslocatie en vermelding.

(a.) Annulering. U kunt een beheerde bedrijfslocatie alleen opzeggen via het FR Subscriptions-dashboard. Annulering is onmiddellijk, onomkeerbaar en moet plaatsvinden vóór het verstrijken van de bedrijfslocatietermijn om gerelateerde verlengingskosten te vermijden. Annulering verwijdert een vermelding en bijbehorende gegevens van uw dashboard. Uw annulering van een bedrijfslocatie geeft u in geen geval recht op enige volledige of gedeeltelijke restitutie voor een dergelijke geannuleerde bedrijfslocatie.

(b.) Wijzigingen en updates. U kunt gedurende de betreffende termijn onbeperkt wijzigingen en updates aanbrengen in de locatiegegevens van uw bedrijf. Maar als u wijzigingen aanbrengt in de kerngegevens? zoals domeinnaam, telefoonnummer of locatieadres? dat FR niet kan valideren met behulp van services van derden, zoals Google of Facebook, FR kan uw wijzigingen mogelijk niet bijwerken met locatiegegevensverzamelaars en bedrijfsvermeldingsservices na indiening. Dit validatiebeleid beschermt u en andere klanten tegen het feit dat bedrijfslocaties met gegevens worden gekaapt door onbevoegde agenten.

(6.) Aanvullende verplichtingen en erkenningen van de FR-abonnee. U erkent en gaat als volgt akkoord:

(a.) Door FR Subscriptions-vermeldingen te kopen, garandeert u dat u eigenaar bent van elke vermelding of anderszins bevoegd bent om de bedrijfslocatie te vertegenwoordigen vanaf het moment dat u de gerelateerde FR Subscriptions-servicekosten betaalt.

(b.) Om periodiek de juistheid van de ingediende informatie over de bedrijfsvermelding te controleren en te bevestigen.

(c.) FR kan af en toe van u verlangen dat u per e-mail een bewijs overlegt dat u toestemming geeft om een bedrijfslocatie van FR Subscriptions te vertegenwoordigen, en het niet voldoen aan een verzoek kan leiden tot annulering van uw vermelding (en).

(d.) De vermelding (en) van uw bedrijfslocatie kunnen worden overgedragen aan een andere persoon of entiteit als die persoon of entiteit het resulterende eigendom voldoende kan aantonen (een dergelijke overdracht zal echter niet resulteren in restituties).

(e.) Een andere agent kan informatie verstrekken aan FR Subscriptions of een aanbieder van locatielijsten die de informatie die u over een bedrijfslocatie heeft opgegeven, kan vervangen.

(f.) De FR-abonnementsdiensten sturen locatiegegevens naar externe leveranciers van locatielijsten die deze gegevens op enigerlei wijze kunnen gebruiken, en FR heeft geen controle over het gebruik ervan zodra de gegevens naar hen zijn verzonden.

(g.) Locatiegegevensverzamelaars en bedrijfsvermeldingsservices zijn niet verplicht om uw vermelding te accepteren, of enige informatie die u via FR-abonnementen indient met betrekking tot een bedrijfslocatie.

(h.) FR behoudt zich het volledige recht en discretie voor om de mix van locatiegegevensaggregators van FR-abonnementen en services voor bedrijfsvermeldingen te wijzigen.

 1. Algemene voorwaarden voor abonnementen op alle andere FR Software as a Service

Deze Services omvatten ook abonnementen op FR-abonnementen en andere software-as-a-service-aanbiedingen (bijv. Content, Analytics, enz.), En zijn onderworpen aan de GV en de volgende verplichtingen die specifiek zijn voor FR-abonnementen en dergelijke andere software-as-a-service-aanbiedingen door FR .

(1.) Abonnementsbetaling. Abonnees moeten akkoord gaan met de betalingsvoorwaarden die worden weergegeven op het moment dat u zich aanmeldt voor Services. U bent verantwoordelijk voor het handelen voorafgaand aan de verlenging als u niet automatisch wilt verlengen. Mogelijk ontvangt u geen kennisgeving van uw verlenging nadat u zich hebt geabonneerd en moet u uw pagina Abonnement en facturering bezoeken om te zien wanneer uw abonnement wordt verlengd. Abonnementen komen in de meeste gevallen maandelijks of jaarlijks terug, afhankelijk van de verlengingstermijn die u bij aanmelding kiest. U moet ervoor zorgen dat de creditcardgegevens die voor uw account of abonnement worden gebruikt, actueel en nauwkeurig zijn, en dat u bevoegd bent om die creditcard te gebruiken. FR kan op elk moment fraudebeschermingsmaatregelen implementeren, inclusief, maar niet beperkt tot, het tijdelijk in rekening brengen van kleine bedragen om uw creditcard en autorisatie te valideren.

(2.) Abonnement opzeggen. Om veiligheidsredenen is een e-mail of telefoontje naar FR niet voldoende om uw Services-abonnement op te zeggen. U kunt op elk moment annuleren door de knop Annuleren op uw pagina Abonnement en facturering te selecteren. Annulering geeft geen enkel recht op enige restitutie. U blijft toegang houden tot de Sites en Services waarvoor u hebt betaald tot het einde van uw abonnementstermijn, maar u verliest de toegang als het abonnement geen goede reputatie heeft.

(3.) Geen restitutie. FR zal u op geen enkel moment restitutie verlenen. Als u uw abonnement opzegt, is FR niet verplicht vergoedingen voor enig deel van uw abonnementstermijn terug te betalen. Als u ervoor kiest om uw abonnement tijdens uw abonnementsperiode te downgraden, heeft u mogelijk recht op een lager, pro rata bedrag te betalen vanaf de verlengingsdatum, maar heeft u op geen enkel moment recht op enige restitutie.

(4.) Meerdere abonnementen. Aan elk abonnement is een creditcard gekoppeld. Als een abonnement is opgeschort omdat het niet lukt om die creditcard te verwerken en u zich abonneert op een tweede FR-service terwijl die eerste service is opgeschort (bijv. Het wijzigen van de creditcard voor het nieuwe abonnement) maar voordat het oorspronkelijke abonnement wordt geannuleerd (momenteel 18 dagen, onderhevig aan verandering), kan FR de geldige creditcard voor het tweede abonnement gebruiken om de opgeschorte Dienst opnieuw te activeren.

De Services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers en abonnees die:

   1. Mensen zijn (geen bots, behalve bepaalde geautoriseerde API-gebruikers) en met een minimumleeftijd van 13 jaar voor gebruikers en 18 jaar voor abonnees;
   2. Waarheidsgetrouwe en nauwkeurige accountinformatie indienen en vervolgens bijhouden;
   3. Zich niet uitgeven voor een andere persoon of entiteit of hun identiteit anderszins verkeerd voorstellen in een profiel of elders op de Sites;
   4. Een geldig e-mailadres hebben; en
   5. Geef geen toestemming aan derden die niet gelieerd zijn via een werkgever-werknemer of eigendomsrelatie van een entiteit om hun account, profiel of berichten te gebruiken of om de Services anderszins door te verkopen aan meerdere niet-gelieerde personen of partijen (bijv.? Groep koopt? Of? Kopers? Clubs?).
   1. U stemt ermee in dat u overeenkomsten heeft of zult aangaan met uw individuele gebruikers die namens u toegang krijgen tot Sites of Services die FR, en alle FR Inhoud, Sites of Services net zo goed beschermen als deze GV.
   2. Als FR u via enige Sites, Services of anderszins gebruikersauthenticatie en toegangstools (dwz gebruikersnaam, wachtwoord, toegangssleutels, enz.) Biedt voor veilige toegang tot een Site of Services, stemt u ermee in om die accounttoegangsinformatie te bewaren beschermd, beveiligd en vertrouwelijk, en deel het niet met anderen op een manier die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat FR naar eigen goeddunken u kan blokkeren van alle beveiligde en beperkte delen van Sites of Services. U stemt er ook mee in FR onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van beveiligde en beperkte delen van enige Sites of Services waarvan u (inclusief maar niet beperkt tot uw gebruikers) weet of redelijkerwijs zou moeten weten.
   3. U stemt ermee in dat uw rechten op een abonnement op of gebruik van enige betaalde Services (inclusief bijvoorbeeld de mogelijkheid om een wachtwoord te wijzigen dat is gekoppeld aan een FR Subscriptions-account) afhankelijk kunnen zijn van het aantonen dat u heeft betaald voor het abonnement op enige toepasselijke Services of Sites. .
   4. U erkent dat als u zich aanmeldt voor Diensten en betaalt via creditcard, en FR uw creditcard niet kan belasten bij verlenging, FR uw abonnement kan opzeggen en dat u de toegang tot de Diensten en alle gegevens die aan uw abonnement zijn gekoppeld, kunt verliezen.
   5. Hoewel sommige Services kunnen worden betaald via een factuur op grond van een Andere FR-overeenkomst, kan FR aanvullende vergoedingen aanrekenen voor gefactureerde accounts. Als FR een factureringsrelatie met u is aangegaan, zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij deze wordt vervangen door een andere FR-overeenkomst: U stemt ermee in om alle onbetwiste facturen binnen 30 dagen te betalen. U stemt ermee in dat FR rente van 1,51 TP1T per maand mag aanrekenen voor achterstallige facturen, of het hoogste tarief dat wettelijk is toegestaan, en u bent aansprakelijk voor redelijke advocaatkosten en incassokosten die voortvloeien uit de inspanningen van FR om achterstallige bedragen te innen. Als u een factuur niet betaalt, behoudt FR zich het recht voor om uw abonnement en toegang tot alle Sites of Services en alle gegevens die verband houden met uw abonnement of de Services te annuleren.
   6. Belastingen. De prijs, vergoedingen en andere bedragen die onder deze GV aan FR moeten worden betaald, zijn exclusief verkoop-, gebruiks- of andere soortgelijke belastingen die worden opgelegd of opgelegd door enige overheidsinstantie. Met betrekking tot dergelijke bedragen betaalt of vergoedt u FR voor alle gefactureerde kosten of overlegt u certificaten of ander bewijs van vrijstelling.
   7. U erkent dat delen van de Sites en Services openbaar beschikbaar of beschikbaar zijn voor andere Gebruikers en mogelijk toegankelijk zijn via syndicatieprogramma's (inclusief datafeedtools), zoekmachines, meta-zoekprogramma's, crawlers, metacrawlers en andere soortgelijke programma's.
   8. FR behoudt zich het recht voor om uw communicatie te controleren voor zover deze wordt gefaciliteerd door enige Sites of Services, en kan inhoud en informatie over u vrijgeven, inclusief inhoud in uw communicatie, als FR het redelijkerwijs nodig acht om: (1.) te voldoen aan wettelijke vereisten of reageren op juridische procedures; (2.) ervoor te zorgen dat u deze TOU, het FR-privacybeleid en / of de FR-gemeenschapsetiquette naleeft; of (3.) de rechten, eigendommen, persoonlijke veiligheid of belangen van FR, haar werknemers, klanten of het publiek te beschermen.

U aanvaardt de volgende verplichtingen met betrekking tot alle informatie, profielen, gegevens, tekst, links, artikelen, software, foto's, afbeeldingen, video, muziek, geluid, berichten of ander materiaal dat u uploadt, publiceert of weergeeft op of via alle sites of services, hetzij openbaar geplaatst of privé verzonden (? door gebruikers gegenereerde inhoud?):

 • U aanvaardt de wettelijke verantwoordelijkheid voor al uw door gebruikers gegenereerde inhoud.
 • U stemt ermee in dat er geen eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, publiciteits- of privacyrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten, worden geschonden door het plaatsen, verzenden of delen van door gebruikers gegenereerde inhoud via sites of services. .
 • U stemt ermee in om door gebruikers gegenereerde inhoud niet te plaatsen, verzenden of delen op sites of services die u:
  • Gebrek aan autoriteit of toestemming om te posten, verzenden of delen, of
  • Die op enigerlei wijze de rechten van andere personen schendt of illegale activiteiten vraagt, aanmoedigt of promoot, inclusief maar niet beperkt tot activiteiten die bedreigen, op enigerlei wijze misbruiken, lastigvallen, belasteren, smaad, kleineren, inbreuk maken op de privacy- of publiciteitsrechten van andere personen of die vulgair, obsceen, onverdraagzaam of hatelijk, godslasterlijk, schandalig, obsceen zijn.

FR neemt geen verplichtingen op zich om door gebruikers gegenereerde inhoud die u uploadt, publiceert of weergeeft op of via enige Sites of Services routinematig te screenen en screent niet routinematig vooraf. FR biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, integriteit, geschiktheid, kwaliteit of geldigheid van door gebruikers gegenereerde inhoud. Door gebruikers gegenereerde inhoud vertegenwoordigt niet noodzakelijk de standpunten of meningen van FR en onder geen enkele omstandigheid zal FR aansprakelijk zijn voor door gebruikers gegenereerde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen door het gebruik van door gebruikers gegenereerde inhoud. geüpload, gepubliceerd of weergegeven op of via enige Sites of Services. Alleen u bent als enige verantwoordelijk (op eigen kosten) voor het maken van reservekopieën en het vervangen van uw door gebruikers gegenereerde inhoud. Hoewel u ermee instemt dat FR niet verplicht is, mag FR door gebruikers gegenereerde inhoud op elk moment naar eigen goeddunken verwijderen, inclusief door gebruikers gegenereerde inhoud die naar het oordeel van FR in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of aanstootgevend, illegaal of in strijd is met de rechten van een persoon of entiteit, of de veiligheid van een persoon of entiteit schaadt of bedreigt. FR aanvaardt geen verplichting om door gebruikers gegenereerde inhoud te onderhouden of op te slaan. FR kan de weergave van door gebruikers gegenereerde inhoud op elk moment en om welke reden dan ook verwijderen, wijzigen of beperken, inclusief maar niet beperkt tot een wijziging in het accountniveau van de abonnee, annulering van services, schending van de gebruiksvoorwaarden of schending van de FR-gemeenschapsetiquette; eenmaal verwijderd, kan door gebruikers gegenereerde inhoud niet worden teruggehaald.

 • FR claimt geen eigendom van door gebruikers gegenereerde inhoud. Onder voorbehoud van de rechten die in deze GV aan FR zijn verleend, behoudt u het volledige eigendom van alle door gebruikers gegenereerde inhoud voor zover u anderszins intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten zou hebben die ermee verbonden zijn.
 • U geeft FR toestemming om door gebruikers gegenereerde inhoud te gebruiken en te kopiëren die u uploadt, publiceert of weergeeft op of via sites of services, zoals FR noodzakelijk acht om het plaatsen en opslaan van dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud te vergemakkelijken.
 • Verder machtigt u FR om door gebruikers gegenereerde inhoud en alle andere gegevens die u deelt met FR (? Gebruikersgegevens?) Te anonimiseren en samen te voegen, inclusief gegevens die verband houden met uw Google Analytics- en sociale-mediaprofielen, en bij wijze van voorbeeld en niet ter beperking huidige of toekomstige diensten en voor benchmarking, onderzoek en ontwikkeling, dataproducten of andere marketingdoeleinden. Door gebruikersgegevens te uploaden, publiceren of weer te geven op of via enige Sites of Services (inclusief autorisatie voor toegang tot een account of profiel van een derde partij), verleent u FR, zijn gelieerde ondernemingen en partners een onherroepelijk, eeuwigdurend, wereldwijd, royaltyvrij, niet-exclusieve licentie (met het recht op sublicentie) om geanonimiseerde en geaggregeerde door gebruikers gegenereerde inhoud en gebruikersgegevens te gebruiken, in alle huidige en toekomstige media, en op enige manier die verband houdt met de activiteiten van FR, inclusief het leveren van enige sites of services.
 • Voor door gebruikers gegenereerde inhoud die u uploadt, publiceert of weergeeft op of via gemeenschapsdelen van de sites ("interactieve inhoud"), inclusief maar niet beperkt tot uw gebruikersprofiel, FR, de FR-blog en de vraag- en antwoordservice, en alle toekomstige FR-sites of -diensten die zijn ontworpen om door het publiek of andere abonnees te worden bekeken, verleent u FR, zijn gelieerde ondernemingen en partners een onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare licentie (met het recht om sublicentie) om dergelijke interactieve inhoud, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, reproduceren, vertalen, wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en te distribueren, in alle huidige en toekomstige media en op enige manier met betrekking tot de zaken van FR (inclusief, maar niet beperkt tot, de sites van onze gelieerde ondernemingen, partners en anderen met wie FR zakelijke relaties kan hebben met betrekking tot enige Sites of Services). U gaat er verder mee akkoord dat FR vrij staat om ideeën, knowhow, concepten, technieken of andere materialen te gebruiken die door interactieve inhoud worden geïmpliceerd. U erkent dat FR gearchiveerde kopieën van dergelijke interactieve inhoud mag bewaren. Behoudens het voorgaande, kunt u Interactieve Inhoud op elk moment van de Sites verwijderen.
 • Met uitzondering van de rechten op toegang tot en gebruik van de Services die u uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden zijn verleend, behoudt FR alle rechten, aanspraken en belangen in en op enige Sites of Services, inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Alle sites of services worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomswetten in de VS en internationaal. Verlening of overdracht van enig recht, titel of belang aan u wordt niet geïmpliceerd. Niettegenstaande andersluidende bepalingen, zullen bij beëindiging of afloop van deze Gebruiksvoorwaarden, zoals op u van toepassing, alle rechten en licenties die aan u zijn verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden worden beëindigd.

FR kan naar eigen goeddunken het gebruik van sites of services beperken, inclusief de frequentie waarmee u toegang krijgt tot sites of services of uw mogelijkheid om door gebruikers gegenereerde inhoud te plaatsen. FR behoudt zich het recht voor om alle of een deel van enige Sites of Services zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken, te onderbreken, op te schorten of te beëindigen, tijdelijk of permanent. U gaat ermee akkoord dat FR niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van enige Sites of Services. U bent ook verantwoordelijk voor het verstrekken van alle apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot Sites of Services.

 1. ? Feedback? betekent alle ideeën, suggesties of opmerkingen die u aan FR verstrekt met betrekking tot enige Sites, Services of andere FR-technologieën, producten, service of zakelijke activiteiten (in bèta-, pre-release- of vrijgegeven versies). U gaat ermee akkoord dat u geen verwachting hebt van, en FR heeft geen verplichtingen voor vertrouwelijkheid of privacy in enige Feedback. U verleent FR een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren, weergeven, publiceren of uitvoeren van Feedback en om , verkopen, aanbieden om te verkopen en importeren alle producten, diensten of materialen die nu of in de toekomst bestaan en die uw Feedback bevatten of incorporeren, inclusief maar niet beperkt tot enige Sites of Services.
 2. FR kan van tijd tot tijd nieuwe functies aan de Services toevoegen die kunnen worden omschreven als "bèta" -services of -functies (gezamenlijk "Beta-functies"). Bètafuncties worden beschouwd als onderdeel van de sites of services en alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot sites of services zijn ook van toepassing op de bètafuncties. Gebruikers erkennen dat bètafuncties mogelijk niet-geteste, niet-functionele en / of gedeeltelijk functionele functies van de sites of services zijn. Als u een bètafunctie gebruikt, doet u dit op eigen risico. Niettegenstaande iets anders in deze gebruiksvoorwaarden dat het tegendeel beweert, worden bètafuncties geleverd? AS IS? en FR wijst alle garanties af die verband houden met een bètafunctie. U aanvaardt en draagt elk risico dat bètafuncties de werking van uw software of hardware kunnen schaden of onderbreken.

FR kan af en toe en naar eigen goeddunken Abonnees de mogelijkheid bieden om credits te verdienen voor toekomstige Services ("Servicecredits"), inclusief bijvoorbeeld Servicecredits voor nieuwe doorverwijzingen naar Abonnees. Servicetegoeden kunnen op elk moment en om welke reden dan ook naar goeddunken van FR worden ingetrokken, en kunnen nooit worden ingewisseld voor contant geld, worden ingewisseld, verkocht of op een aparte rekening gestort. Redenen waarom FR discretie zou kunnen uitoefenen en Servicetegoeden zou kunnen intrekken en ongeldig maken, zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot, een doorverwezen account die geen feitelijke persoon of bedrijf is, anderszins geen goede reputatie heeft of op frauduleuze wijze is verkregen. FR kan naar eigen goeddunken ook andere acties ondernemen (zoals het beëindigen van uw abonnement of het verbieden van een toekomstig verwijzingsprogramma) voor dergelijk gedrag. Ongebruikte kredieten kunnen vervallen naar goeddunken van FR.

 1. Wat betreft tussen u en FR, anders dan door gebruikers gegenereerde inhoud, bezit FR alle rechten, titels en belangen in alle sites of services, inclusief maar niet beperkt tot de visuele interfaces, interactieve functies, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, computercode, producten, software , en alle andere elementen en componenten van enige Sites of Services ("FR-inhoud").
 2. FR bezit de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten over de hele wereld die verband houden met FR-inhoud, de sites en de services. Bovendien is de term? FR? en alles op de sites dat FR identificeert of onderscheidt van andere goederen en diensten zijn geregistreerde of niet-gedeponeerde handelsmerken van FR (de "FR-handelsmerken"). Tenzij anders toegestaan door de wet, gaat u ermee akkoord de FR-handelsmerken op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FR.
 3. Behoudens uw rechten onder de toepasselijke wetgeving (bijv. Als licentiehouder van software volgens de toepasselijke wetgeving die voortvloeit uit EU-richtlijn 2009/24 / EG, indien van toepassing), mag u niet, en mag u niemand anders helpen om: (1.) , distribueren, aanpassen, decompileren, disassembleren, reverse-assembleren, reverse-engineeren of afgeleide werken voorbereiden van een computercode of enig ander materiaal met betrekking tot FR-inhoud of andere FR-technologie; (2.) FR-inhoud gebruiken, evalueren of bekijken met als doel het ontwerpen, wijzigen of anderszins creëren van een softwareprogramma, of een deel daarvan, dat functies uitvoert die vergelijkbaar zijn met de functies die worden uitgevoerd door enige Services, of om te concurreren met FR; (3.) willens en wetens toegang krijgen tot of gebruik maken van FR-inhoud op een manier die de FR-netwerken, beveiligingssystemen, gebruikersaccounts of enige Sites of Services of die van een derde partij misbruikt of verstoort, of proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een van de bovenstaande via ongeautoriseerde middelen; (4.) Diensten op de markt brengen, aanbieden om te verkopen en / of door te verkopen, tenzij geautoriseerd in een Andere FR-overeenkomst of een andere schriftelijke overeenkomst die namens FR is uitgevoerd door zijn bevoegde vertegenwoordiger; (5.) FR-inhoud gebruiken in strijd met deze TOU of andere FR-overeenkomst, of enig FR-beleid, toepasselijke wetten, verordeningen of voorschriften; (6.) enige Sites of Services gebruiken om ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, junkmail of spam te verzenden; (7.) zonder hun toestemming informatie of gegevens over andere FR-gebruikers verzamelen, verzamelen of verzamelen; (8.) materiaal te verzenden via of te uploaden op Sites of Services dat mogelijk inbreuk maakt op het intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van derden, met inbegrip van handelsmerken, auteursrechten, gegevensprivacy of publiciteitsrecht; (9.) materiaal dat softwarevirussen of andere kwaadaardige of schadelijke computercode, bestanden of programma's bevat, te verzenden of op enige Sites of Services te plaatsen; (10.) eigendomskennisgevingen (inclusief copyrightkennisgevingen) op enig deel van FR-inhoud verwijderen, wijzigen of verbergen; (11.) gebruiksregels of andere beveiligingsfuncties voor of gebruikt door Sites of Services omzeilen of uitschakelen; of (12.) enige Sites of Services openbaar te maken, reproduceren, samenvatten, distribueren of gebruiken, behalve indien nodig om de rechten uit te oefenen die u in deze Gebruiksvoorwaarden zijn verleend. FR heeft de enige en exclusieve discretie om schendingen van deze beperkingen vast te stellen en kan vervolgens uw account en toegang tot enige Sites of Services onmiddellijk opschorten wegens schending van deze beperkingen.
 4. Met uitzondering van uw rechten op toegang tot en gebruik van enige Sites of Services en de FR Content die uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden wordt verleend, behoudt FR alle rechten, aanspraken en belangen in en op FR Content en alle Sites of Services, inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. FR-inhoud en alle sites of services worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomswetten in de VS en internationaal. Verlening of overdracht van enig recht, titel of belang aan u wordt niet geïmpliceerd. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, zullen bij beëindiging of afloop van deze TOU alle rechten en licenties die u onder deze TOU zijn verleend, worden beëindigd.

Als u van mening bent dat uw werk is gebruikt in verband met deze gebruiksvoorwaarden op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, of als uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, neem dan contact op met FR op business@furnitureroots.com.

U moet al het volgende schriftelijk verstrekken: identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt (of, als er meerdere auteursrechtelijk beschermde werken zijn, dan een representatieve lijst van dergelijke werken); de inhoud van de Services waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt, voldoende gedetailleerd identificeren zodat FR deze kan lokaliseren; uw verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; uw verklaring waarin u verklaart dat de melding juist is en, op straffe van meineed, dat u de exclusieve eigenaar bent van het betrokken copyrightbelang of dat u bevoegd bent om op te treden namens de exclusieve eigenaar; informatie die redelijkerwijs voldoende is om FR in staat te stellen contact met u op te nemen, dwz adres, telefoonnummer en e-mailadres; en uw fysieke of elektronische handtekening.

Na ontvangst van uw bovenstaande kennisgeving zal FR naar eigen goeddunken alle maatregelen nemen die zij gepast acht, inclusief verwijdering van het betwiste gebruik van de Sites of Services of beëindiging van het postaccount.

U stemt ermee in om FR en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten, dochterondernemingen, partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elk verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij die voortvloeit uit (1.) Door gebruikers gegenereerde inhoud of gebruikersgegevens die u plaatst, verzendt of beschikbaar stelt via sites of services; (2.) uw ongeautoriseerde gebruik van enige Sites of Services; (3.) uw verbinding met de Services, inclusief uw gebruik van de Services, om een link te bieden om inhoud of andere informatie naar andere websites te uploaden; of (4.) uw schending van de GV (inclusief het Privacybeleid of FR Community Etiquette); of (5.) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

Elke partij garandeert en verklaart dat zij alle toepasselijke wet- en regelgeving zal naleven bij het nakomen van haar verplichtingen onder deze TOU. MET UITZONDERING VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIE IN DEZE TOU, WIJZEN FR EN HAAR DERDE LEVERANCIERS HIERBIJ ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT ENIGE INHOUD, SITES OF DIENSTEN VAN FR, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOP, FANTAAL EN KWALITEIT. FR EN HAAR DERDE-LEVERANCIERS GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, GESCHIKTHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN SITES OF DIENSTEN OF DE RESULTATEN DIE U UIT HUN GEBRUIK KUNT VERKRIJGEN. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEREN FR EN HAAR DERDE LEVERANCIERS NIET DAT (1.) DE WERKING OF HET GEBRUIK VAN ENIGE SITES OF DIENSTEN TIJDIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF (2.) DE KWALITEIT VAN ENIGE SITES OF DIENSTEN ZAL AAN UW OF ANDERE VEREISTEN VOLDOEN. U ERKENT DAT NOCH FR EN ZIJN DERDE-LEVERANCIERS DE OVERDRACHT VAN GEGEVENS VIA COMMUNICATIEFACILITEITEN, MET INBEGRIP VAN HET INTERNET, BEHEERSEN, EN DAT SITES OF DIENSTEN KUNNEN ONDERWORPEN AAN BEPERKINGEN, VERTRAGINGEN EN ANDERE PROBLEMEN DIE BIJ HET GEBRUIK VAN FACILITEITEN VAN FACILITEITEN, EN DAAROM ZIJN NOCH FR, NOCH EEN VAN HAAR DERDE-LEVERANCIERS VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN DERGELIJKE PROBLEMEN. BEHALVE WAAR UITDRUKKELIJK ANDERS AANGEBODEN DOOR FR, WORDEN SITES OF DIENSTEN AAN U GELEVERD? EN? ZOALS BESCHIKBAAR.? Gebruikers of abonnees hebben mogelijk aanvullende rechten als consument onder de lokale wetgeving die deze gebruiksvoorwaarden niet kunnen wijzigen.

 1. Derde partij software. U bent als enige en volledig verantwoordelijk voor software van derden die u verkrijgt en gebruikt in verband met Sites of Services. FR oefent geen controle uit over dergelijke software van derden en is niet verantwoordelijk voor de prestaties ervan. Uw aankoop of gebruik van dergelijke software wordt beheerst door de voorwaarden en bepalingen van dergelijke derden, en daarom kan u worden gevraagd om de voorwaarden te accepteren op het moment van aankoop en / of toegang. FR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van of vertrouwen op software van derden. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die door derden aan u in rekening worden gebracht, of voor dergelijke software of andere services die u nodig hebt met betrekking tot toegang tot of gebruik van Sites of Services. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle licenties voor software van derden voor uw gebruik met Sites of Services. Als FR van mening is dat u niet over de nodige rechten beschikt om software van derden te gebruiken waarvan u afhankelijk bent of die u gebruikt met Sites of Services, kan FR uw toegang tot dergelijke Sites of Services opschorten of beëindigen.
 2. UITSLUITINGEN VAN BEPAALDE SCHADE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Bent u het ermee eens dat deze uitsluitingen van schade en aansprakelijkheidsbeperkingen een fundamenteel element van de partijen zijn? overeenkomsten in deze gebruiksvoorwaarden.

(1.) In geen geval zal FR of een van haar externe leveranciers of een van hun respectievelijke gelieerde ondernemingen verantwoordelijk zijn voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit uw vertrouwen in informatie of andere inhoud die op de Sites is geplaatst of naar of door u is verzonden of eventuele andere gebruikers of abonnees.

(2.) VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL NOCH FR, NOCH EEN VAN HAAR DERDE-LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF IEMAND ANDERS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE ORGANISATIE, VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, OF VOORBEELDENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT: SCHADE VOOR WINSTVERLIES, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDER IMMATERIËLE VERLIES ALS GEVOLG VAN ENIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN SITES OF DIENSTEN, OF GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, INBREUK OP GARANTIE, GARANTIE (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS ALS FR OF EEN VAN HAAR DERDE-LEVERANCIERS WERDEN GEWORDEN DAT DERGELIJKE SCHADE MOGELIJK IS. De disclaimer in de vorige zin omvat alle schade die voortvloeit uit uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enige Sites of Services (inclusief als gevolg van wijziging, opschorting, blokkering, stopzetting, annulering of beëindiging van enige Services of een deel daarvan). Zonder het voorgaande te beperken, erkent u specifiek en gaat u ermee akkoord dat noch FR, noch enige van haar externe leveranciers aansprakelijk is voor het lasterlijke, beledigende, inbreukmakende, inbreukmakende, frauduleuze of illegale gedrag van andere gebruikers, abonnees of derden en dat risico uit het voorgaande wordt geheel door u gedragen. Deze beperkingen zijn van toepassing op alle zaken die verband houden met Sites, Services of hun inhoud; internetsites, programma's of gedrag van derden; virussen of andere uitschakelende functies; incompatibiliteit tussen Sites of Services en andere services, software of hardware; en elke vertraging of mislukking bij het op nauwkeurige of tijdige wijze initiëren, uitvoeren of voltooien van een transmissie of transactie die verband houdt met Sites of Services.

(3.) Beperking van aansprakelijkheid. Elke aansprakelijkheid van FR of een van de externe leveranciers van FR van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot garantieclaims) of uw gebruik van de Sites of Diensten, ongeacht het forum en of een actie of claim gebaseerd is op contractbreuk, inbreuk op garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, zal niet meer bedragen dan (a.) het totale bedrag dat u aan FR heeft betaald om toegang te krijgen tot of te gebruiken enige Sites of Services die aanleiding geven tot een dergelijke aansprakelijkheid gedurende de zes (6) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de aansprakelijkheid is ontstaan of (b.) tweehonderd Indiase roepies (INR? 200,00).

(4.) Deze sectie 15.B. is zelfs van toepassing als deze remedie u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of niet aan het essentiële doel voldoet; of zelfs als FR of een van haar externe leveranciers wist of had moeten weten over de mogelijkheid van verlies, aansprakelijkheid of schade. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, of beperking van aansprakelijkheid voor bepaalde claims of oorzaken van actie niet toe, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing in deze rechtsgebieden.

 1. Uw internetgebruik kan wereldwijd zijn; u stemt er dus mee in zich te houden aan alle lokale regels en wetten met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van sites of diensten via internet, en zonder beperking, zult u zich houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot obscene en onfatsoenlijke inhoud en het verzenden van technische gegevens die zijn geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten. Staten of het land waarin u woont.
 2. Met betrekking tot eventuele persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd onder de Algemene verordening gegevensbescherming[AVG] [EU] 2016/679 en alle andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming) (? Persoonsgegevens?) Die FR namens u verwerkt, FR verwerkt geen Persoonsgegevens als onderdeel van zijn kernfunctie en FR-abonnementen zouden alleen Persoonsgegevens verwerken in het onwaarschijnlijke geval dat de bedrijfsvermelding en locatiegegevens die door FR Subscriptions worden beheerd, de Persoonsgegevens van de betrokkene zouden bevatten. FR is dus meer typisch de gegevensbeheerder en is geen gegevensverwerker van persoonlijke gegevens waarin u een gegevensbeheerder bent. In het onwaarschijnlijke geval dat u echter denkt dat FR een gegevensverwerker is voor u als gegevensbeheerder, neem dan contact op met FR op business@furnitureroots.com, en FR kan overwegen of het volgens de toepasselijke wetgeving noodzakelijk is om FR aan te stellen als gegevensverwerker op grond van een toepasselijke gegevensverwerkersovereenkomst / addendum.

Bij beëindiging van de Services blijven alle betalingsverplichtingen die aan FR verschuldigd zijn en die vóór de ingangsdatum van de beëindiging zijn opgebouwd, van kracht. Naast alle verplichtingen of beperkingen in de GV die naar hun aard redelijkerwijs de beëindiging van deze GV zouden moeten overleven, blijven de volgende secties ook na beëindiging van deze GV van kracht: 1.A., 1.D. (1.), 1.D . (3.), 1.F., 2.C., 3.A. (1.), 3.A. (6.) (A.), 3.B. (1.), 3.B . (3.), 4.C., 4.F., 4.G., 4.J., 5., 6., 7.C. tot 7.E., 8., 9. en 11. tot 18. U bent als enige verantwoordelijk voor het verwijderen van uw informatie en materiaal van enige Sites of Services voorafgaand aan enige beëindiging. FR is niet verplicht om uw informatie, materiaal of gegevens na beëindiging te bewaren.

 1. Wijzigingen in services. FR kan sites of services van tijd tot tijd wijzigen, met of zonder kennisgeving, door functies van dergelijke sites of services toe te voegen, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Uw toegang tot en gebruik van enige Sites of Services is afhankelijk van het naleven van toepasselijke wetten of deze GV.
 2. Overmacht. Noch u, noch FR zijn aansprakelijk jegens de ander voor enige vertraging of niet-nakoming van enige verplichting onder deze Gebruiksvoorwaarden als de vertraging of het niet-nakomen te wijten is aan omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van die partij liggen. De betrokken partij zal de andere partij van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte stellen en de uitvoering zo snel als redelijkerwijs mogelijk is hervatten.
 3. Mededelingen. Als FR u aanvullende informatie moet sturen over de GV of enige Sites of Services, stemt u ermee in deze informatie elektronisch te ontvangen. FR kan u de vereiste informatie per e-mail verstrekken op elk adres dat u bij de Sites of Services hebt geregistreerd, of via plaatsing op de Sites of Services. Kennisgevingen die u via e-mail ontvangt, zijn van kracht op de verzenddatum. U stuurt FR elke schriftelijke kennisgeving onder deze Gebruiksvoorwaarden per e-mail naar business@furnitureroots.com.
 4. Forum en jurisdictie. Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de wetten van de staat Rajasthan, India, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. U stemt onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de stad Jodhpur, Rajasthan, India om elk geschil, claim of controverse op te lossen die voortvloeit uit deze gebruiksvoorwaarden.
 5. Aanvullende rechten en verplichtingen. Deze TOU verplicht FR niet en verleent geen rechten aan welke derde partij dan ook als beoogde derde begunstigde onder deze TOU. U en FR zijn onafhankelijke contractanten zonder de bevoegdheid om elkaar te binden of om verklaringen af te leggen namens de andere partij, en u en FR zullen niet worden beschouwd als partners of medeverantwoordelijken. Als een bepaling van deze TOU ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling; de overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. Het nalaten van een partij om te handelen met betrekking tot een schending van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand en heeft geen invloed op de rechten van die partij om later te handelen. U mag onder deze Gebruiksvoorwaarden geen rechten toewijzen of taken delegeren zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan en toestemming van FR. Deze gebruiksvoorwaarden binden alle toegestane opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.
 6. Volledige overeenkomst. De gebruiksvoorwaarden (samen met het privacybeleid, de FR-gemeenschapsetiquette en elke abonneeovereenkomst of andere overeenkomst die door u en een gemachtigde vertegenwoordiger van FR is geaccepteerd en die door middel van verwijzing in de gebruiksvoorwaarden is opgenomen) vormt de volledige overeenkomst tussen u en FR en regelt uw toegang naar en gebruik van enige Sites of Services, en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en FR (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de GV). In geen geval zullen voorwaarden op een inkooporder of ander niet-FR besteldocument van u van toepassing zijn op, naast of anderszins worden opgenomen in de bepalingen van deze GV zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming en instemming van FR. Geen enkele wijziging van deze gebruiksvoorwaarden is bindend, tenzij deze schriftelijk is opgesteld en door u en FR is ondertekend.

Bijgewerkt op 24 maart 2019

All search results